Louise Hamilton
Foto: Erik Fägerwall
Om företaget

Louise Hamilton är journalist och konsult i mediafrågor. Hon tar uppdrag för att hjälpa kunder i alla frågor som rör media – utbildning, produktion och rådgivning

Efter femton år som radiojournalist lämnade Louise Hamilton radion och började som egen företagare och arrangerade en rad seminarier och konferenser kring IT och samtidsfrågor. Hon är också producent av såväl videofilmer som tryckta produktioner för företagskunder och var tidigt ute med event- och seminariedokumentation i webformat. Hon leder kurser i storytelling och mediaträning. Louise Hamilton är också författare till ett flertal böcker.