Seminarier och konferenser
Seminarier och konferenser

Seminarier och konferenser är effektiva arenor att visa upp ditt företags kompetens och utveckla ert nätverk. Det personliga mötet är fortfarande det mest effektiva sättet att bygga förtroende och skapa kontakter. Att erbjuda sina kunder och samarbetspartners fördjupad kunskap inom ett relevant område stärker också det arrangerande företagets position.

Louise Hamilton har tillsammans med partners arrangerat en rad seminarier och konferenser om samhällsfrågor, både utifrån ett eget initiativ och på uppdrag av Svenska Mässan, Manpower, Ericsson Microwave Systems och andra.

Med en uppföljande dokumentation lever konferensen längre och kunskaperna kan tas tillvara och implementeras i verksamheten. Dokumentation i webformat är en lättillgänglig form som stärker konferensen.

Tag kontakt för exempel på genomförda konferenser och hur dokumentationen kan se ut!
information@louisehamilton.se