Katastrofövning - scenarier kring risker och utmaningar
Katastrofövning
Kan man förebereda sig på det oväntade, förutse det ofattbara? I katastrofövningarna skapas scenarier kring de risker och utmaningar som kunderna står inför. Louise Hamilton har i många år samarbetat med tunga utbildare inom katastrofberedskap och krisövningar. I dag samarbetar hon med Fabel kommunikation  www.fabel.se, som är specialiserade på rollspel som verktyg för konfliktlösning och förändringsarbete. Låt inte krisen komma oförberedd! information@louisehamilton.se